• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
011 022 033 044 055

- Word donateur

De Stichting Behoud Joodse Begraafplaats is opgericht om de Rijksmonumentale, cultureel- historisch van groot belang zijnde begraafplaats voor de toekomst te behouden. 

De Stichting is volledig afhankelijk van subsidies en bijdragen van fondsen, sponsors en particulieren. Er is inmiddels Rijkssubsidie aangevraagd en een aantal fondsen en particulieren hebben reeds een bijdrage verstrekt. 

Als u onze doelstelling met een gift wilt ondersteunen zijn wij u daar bijzonder erkentelijk voor. 

U kunt uw gift over maken op Raborekening NL35 RABO 0144 0193 02 tnv de penningmeester van de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk.  

De belastingdienst heeft de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Culturele ANBI