HomeNews

News

juli - 2024

Herstel dak Metaheerhuisje

Al geruime tijd is sprake van vochtdoorslag en schimmel-vorming in de binnenmuren van het metaheerhuis door binnendringen van regenwater. Afgelopen maand zijn daarom - niet zichtbare - aanpassingen aan het dak verricht. Hiermee hopen wij het vochtpropleem te hebben opgelost en moeten problemen in de toekomst worden voorkomen.

juni - 2024

Nieuw hekwerk

Net als veel andere joodse begraafplaatsen is deze in Oisterwijk geheel ommuurd en voorzien van een poort. Al in de 19e eeuw vonden herhaaldelijk vernielingen plaats. In 1886 is daarom een muur opgetrokken met daarin een ijzeren toegangspoort. Helaas hebben recentelijk weer vernielingen plaats-gevonden. Daarom is nu ook een nieuw hekwerk aan de achterzijde geplaatst.

mei - 2024

Namen en nummers

Bewoners, nabestaanden en kinderen van de Tovervogel deden mee met Namen en Nummers een digitale herdenking van Joodse slachtoffers van de Holocaust . Ze maakten 23 naambordjes en bijbehorende teksten voor de 23 Joodse slachtoffers uit Oisterwijk. De naambodjes werden op 4 mei tijdens de dodenherdenking neergelegd bij het bevrijdingsmonument.

maart - 2024

NL Doet 2024

Via NL Doet kan iedereen zich inschrijven voor een maatschappelijke activiteit, zoals het onderhouden van de joodse begraafplaats. Op deze wijze kunnen belangstellenden kennis maken met zowel de begraafplaats, onze stichting en het vrijwilligerswerk. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2024 heeft weer een vrijwilligersdag in kader van NL Doet plaatsgevonden.

januari - 2024

Nieuwe informatiebrochure

Nadat begin 2022 de website is vernieuwd, een nieuw logo en een nieuwe huisstijl is geïntroduceerd, is er nu ook een nieuwe informatie-brochure verschenen. Met deze nieuwe folder presenteren wij ons en biedt deze bezoekers zonder rondleiding veel informatie over de Joodse Begraafplaats.

december - 2023

Plaatsing laatste grafsteen

Op donderdag 14 december jl. is de grafsteen geplaatst voor Marijke Wagenaar - van Oss op de joodse begraafplaats Oisterwijk. Marijke is begin dit jaar overleden en volgens de joodse traditie snel daarna begraven op de Joodse begraafplaats. Marijke was eerder lid van het bestuur van onze stichting.

november - 2023

Erkenning door Brabants Heem voor o.a. behoud van Joods Erfgoed

Op zaterdag 18 november jl. heeft Kees Welmers in het Boterkerkje aan het Vrijthof in Oirschot de 2e prijs gewonnen voor “Monument op de kaart’ bij de Knippenbergprijs 2023 voor zijn jarenlange inzet.

oktober - 2023

Vrijwilligersdag 2023

Op woensdag 4 oktober heeft de jaarlijkse Vrijwilligersdag plaatsgevonden, om alle vrijwiliggers die zich inzetten voor de Joodse begraafplaats Oisterwijk te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Ditmaal hadden we diverse leuke activiteiten op het streekpark Klein Oisterwijk.

september - 2023

Karel Groenland Oeuvreprijs 2023

Kees Welmers heeft als initiatiefnemer en aanjager voor zijn jarenlange inzet voor het behoud, restauratie en openstelling van de Joodse Begraafplaats Oisterwijk in september de Karel Groenland Oeuvreprijs 2023 ontvangen van de Stichting Oisterwijk Schijft Cultuur.

1234Volgende
Login