HomeNewsRealisatie 1e fase Plantplan

Realisatie 1e fase Plantplan

In het najaar van 2021 is gestart met de 1e fase van het 'Plantplan' op het buitenterrein van de joodse begraafplaats. Daarbij wordt de transformatie van het bosperceel ingang gezet naar een meer gevarieerder bos. Grove den wordt daarbij vervangen door loofbomen.


ErvenPlus 3.0 is een project van Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en natuurverenigingen. Het project zorgt voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis. Veel soorten zijn afhankelijk van erven en het aangrenzende boerenland. Daar vinden ze voedsel en nestplaatsen. Doordat boerenerven de afgelopen tientallen jaren steeds 'netter' zijn geworden en meer zijn verhard voor machines en gebouwen, of gewoon voor het gemak van weinig onderhoud, zijn deze plekken nu minder geschikt voor dieren en vogels.

Dat is jammer en problematisch, want zo gaan veel erfbewonende soorten al jaren achteruit in aantallen. Al sinds 2016 brengt ErvenPlus verandering in die trend van nette, versteende erven. Er wordt met beplanting, nestkasten en zaadmengsels meer leven rondom het woonhuis gecreƫerd, waar mens en dier een plekje hebben. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Noord-Brabant en diverse gemeenten en loopt momenteel van 2022 t/m 2024.

Login