HomeStichting

Stichting

De Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk is op 16 april 2012 opgericht met als doel de instandhouding van de Israëlitische begraafplaats te Oisterwijk te waarborgen. Dit met het oog op de sociaal-maatschappelijke en cultuur-historische waarde van de begraafplaats. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het restaureren en duurzaam onderhouden van de Joodse begraafplaats en omliggend terrein. Daarnaast zet de stichting zich in voor de toegankelijkheid door middel van openstelling, rondleiding en kennisdeling.

 

Login