HomeStichtingTijdlijn

Tijdlijn

Sinds de oprichting van Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk heeft het bestuur en de vrijwilligers veel werk gestoken in het opknappen, verbeteren en toegankelijk maken van de joodse begraafplaats. Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste activiteiten en momenten.

2024

- Nieuwe Informatiebrochure Joodse begraafplaats Oisterwijk

2023

- Grondonderzoek naar personen begraven op de begraafplaats door TU Delft
- Onderhoud Metaheerhuisje
- Begraving Marijke Wagenaar-van Oss

2022

- Presentatie boek 'Struikstenen in Oisterwijk. Het verleden herdenken met oog op de toekomst'
- Verbetere toegankelijkheid informatie joodse begraafplaats met vernieuwing van de website
- Onthulling bank Kees Welmers - oprichter en voorzitter 2012 - 2022  

2021

- Onthulling van het Anne Frank borstbeeld op buitenterrein van de joodse begraafplaats
- Realisatie 1e fase “Plantplan” transformatie bosperceel van grove den naar loofbomen
- Start 2e restauratieronde restauratie/onderhoud omheiningsmuur en metaheerhuisje

2020

- Plaatsing bronzen beeltenis van Anne Frank, geschonken door Mariëtte Coppens
- Holocaustmonument Levenslicht ter herdenking van 75 jaar bevrijding van Auschwitz heeft       
  rondom de Anne Frank boom zijn definitieve plaats gekregen.
- Plaatsing afrasteringpalen aan de zuid en west kant van het perceel
- Realisatie informatiedesk nabij ingang begraafplaats
- Uitgave en presentatie vertaling "Pinkas en Memorboek van de Joodse gemeente Oisterwijk"
- Onthulling plaquette op de plaats van voormalige synagoge in de Jodenkerksteeg
- Start onderzoek (inventarisatie en registratie) bestaande grafstenen

2019

- Realisatie berging/toilet en opslagruimte op buitenterrein begraafplaats
- Plaatsing eerste 11 struikelstenen door de werkgroep Struikelstenen
- Ontvangst Oisterwijkse Monumentenprijs 2019

2018

- Verfraaiing toegang terrein begraafplaats met toegangspoort incl. twee hardstenen tableaus
- Uitvoering “Ervenplus plan": vergroten biodiversiteit terrein rondom de begraafplaats
- Verlening opdracht voor vertaling Pinkassiem / memorboek manuscripten Joodse gemeente Oisterwijk
- Plaatsing ventilatieroosters en realisatie hemelwaterafvoer Metaheerhuisje

2017

- Verrichten bosopschoning door vrijwilliggers, mede via NLdoet
- Verharding toegangsweg van de straat naar de begraafplaats met semi verharding
- Realisatie hekwerk van de poort naar de straat in maart 2017
- Uitvoering “Ervenplus plan": vergroten biodiversiteit terrein rondom de begraafplaats
- Instelling Werkgroep Struikelstenen Oisterwijk
- Plaatsing informatie bord en vlaggenmast bij de ingang van het terrein
- Planten van een geschonken kastanjeboom (zaailing van de Anne Frank boom) op 15 november 2017

2016

- Oplevering 1e restauratie en controle door RCE / Monumentenwacht Noord-Brabant
- Ophanging toegangspoort tot terrein op 8 april 2016
- Aanbrengen vernieuwde terreinomheining en gaaswerk aan noord en west kant terrein
- Steenlegging ter afsluiting van de restaratie van de muur op Monumentendag 11 september 2016 
  door opperrabbijn Benjomin Jacobs, gedeputeerde Henri Swinkels en burgemeester Hans Janssen

2015

- Uitvoering restauratiewerkzaamheden omheiningsmuur
- Stichting Behoud Joodse bergraafplaats Oisterwijk doet 1e keer mee aan NLdoet
- Realisatie fundering en pilasters toegangspoort tot terrein
- Inwijding gerestaureerd metaheerhuisje op 14 juni 2015 door opperrabbijn Benjomin Jacobs

2014

- Uitvoering restauratiewerkzaamheden metaheerhuisje
- Joodse begraafplaats Oisterwijk wordt eigendom van de Stichting Joods Begrafeniswezen Brabant

2013

- Start 1e ronde restauratiewerkzaamheden op en rondom de begraafplaats: muur en toegangspoort 
- Verwijderen bomen langs en tegen omheiningsmuur en op de begraafplaats 

2012

- Oprichting Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk
- De begraafplaats is eigendom van de Vereniging Israelitische begraafplaats Oisterwijk
- Begraving Henri Moerel (daarvoor Jacob van Oss in 1987)
 

Login