HomeStichtingJaarverslagen

Jaarverslagen

De stichting stelt elk jaar een jaarverslag op, waarin zij verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en uitgevoerde activiteiten in het betreffende jaar. Het bevat een profiel van de stichting, een visie van het bestuur en cijfers die betrekking hebben op de organisatie.

Login