HomeNieuwsErkenning door Brabants Heem voor o.a. behoud van Joods Erfgoed

Erkenning door Brabants Heem voor o.a. behoud van Joods Erfgoed

Kees Welmers was voorgedragen door Heemkundekring de Meijerij voor zijn lange staat van dienst betreffende een brede educatieve inzet om monumenten bij een groter publiek bekend te maken. Kees Welmers heeft volgens de indieners op actieve en inspirerende wijze Monumenten op de kaart gezet in de gemeente Oisterwijk en daarmee ze onder de aandacht gebracht van de inwoners en andere belangstellenden. Het ging daarbij niet alleen over de gebouwen, maar ook over het vastleggen en uitzoeken van hun historie.

Dat geschiedde onder andere in het kader van de open monumentendag en de activiteiten als stadsgids en rondleidingen in Oisterwijk te verzorgen. Bijzondere aandacht had het Joodse erfgoed. Dat manifesteerde zich naast zijn inzet voor de Protestantse kerk en haar historie, in zijn niet aflatende inzet voor restauratie, behoud en openstelling van de Joodse begraafplaats, zijn inzet voor de plaatsing van Struikelstenen, de Holocaustherdenking en sowieso de jaarlijkse herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Hij realiseerde ook de vertaling en publicatie en daarmee het toegankelijk maken van het oude in de achttiende eeuw begonnen PInkas en memorboek van de Joodse gemeente in Oisterwijk geschreven in het Jiddisch/Hebreeuws.

Welmers is  oprichter in 2003 en lange tijd coördinator van de zeer actieve stadsgidsengroep in Oisterwijk, actief als stadsgids,  stimulator en mede-organisator / voorzitter van de werkgroep Open Monumentendag in Oisterwijk . Hij is voorzitter (2012-2022) en daarna bestuurslid van mede door hem in 2012 opgerichte Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk, lid van het plaatselijk comité herdenking Tweede Wereldoorlog,  van de werkgroep die de plaatsing van Struikelstenen en Holocaustherdenkingen auteur van een boek over de historie van de monumentale Protestantse kerk in Oisterwijk (Napoleonskerkje).

Login