HomeNieuwsNieuwe website en nieuw logo

Nieuwe website en nieuw logo

Vanaf begin februari 2022 heeft de stichting een vernieuwde website tot haar beschikking om te kunnen communiceren met partners, vrijwilligers, sponsoren, bezoekers en andere geïnteresseerden. 

De stichting heeft een website om enerzijds te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen rondom publicatie van haar gegevens en (financiële) verantwoording en anderzijds om te kunnen communiceren met sponsoren en andere donateurs. Vernieuwing van de website was wenselijk in verband met de verbrede doelstelling met openstelling, rondleiding en educatie.  Met de vernieuwing van de website is naast de overzichtelijkheid ook de toegankelijkheid verbeterd; de website is goed leesbaar op zowel pc, tablet als telefoon. Zodoende kunnen bezoekers via een QR-code – zichtbaar op de begraafplaats – makkelijk informatie via de website opvragen. De vernieuwing van de website is samen met Dock14 vormgegeven en financieel mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds.

Login